Pinksteren

Het vlammetje is gekomen
Licht en warmte zijn ons gegeven
Vonken zijn vrijgekomen
We ervaren elkaar 

De wind is gekomen
Kracht en beweging is ons gegeven
Energie is vrijgekomen
We begrijpen elkaar

De Geest is gekomen
Geloof en hoop is ons gegeven
Bezieling is vrijgekomen
We verstaan elkaar

Terug