Hier sta ik dan
Met een gebroken vleugel 
Beschadigd in de loop der tijd

...